Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 
index kontakt hledání
 
nákupní košík

0.00 Kč
APLIKACE ZÁKONA O ELEKTROODPADECH

Podle zákona 185/2001 Sb. a 7/2005 Sb., o odpadech a navazující legislativy přistupuje Computer-shop od 1. září 2005 k účtování tzv. viditelného poplatku za zpětný sběr, likvidaci a financování elektroodpadu. Zákon č. 7/2005 Sb. vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod názvem "Zákon o elektroodpadu". Dle tohoto zákona vyplývá pro výrobce/dovozce elektrozařízení povinnost od 13. 8. 2005 spolupodílet se na financování sběru a likvidaci tohoto zboží.

Dle dohody se všemi výrobci a distributory IT přistupuje společnost Computer-shop k účtování finančního poplatku za sběr a likvidaci elektroodpadu od 1. září 2005.

Recyklační poplatek na likvidaci "elektroodpadu" bude uveden na daňových dokladech jako samostatná položka ke každému druhu produktu, přičemž tento poplatek bude dále přeúčtován dealerem/prodejcem na dalšího kupujícího a zatíží tedy až koncového spotřebitele. Vám, jako prodejci, nevzniká tímto žádný náklad. Pouze v případě, že koncovým spotřebitelem budete vy se pro vás částka poplatku stává navýšením ceny produktu.

Zpětný odběr a oddělený sběr elektroodpadu je řešen v rámci REMA systému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz .

Vzhledem k faktu, že do kolektivního systému REMA se zapojili všichni významní výrobci/dovozci a distributoři IT, doporučujeme vám v případě, že i vaše společnost je výrobce/dovozce elektrozařízení dle definice "Zákona o elektroodpadu", registrovat se také v tomto sytému.

Chtě li bychom vás dále upozornit na znění zákona dle §37j odst. 4. "Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37j, nese odpovědnost výrobce za plně ní jeho povinností stanovených zákonem.", z něhož vyplývá, že nebude-li váš dodavatel schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se vy jako dealer nebo koncový prodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce.

ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO SBĚRU
Od 12.12.2005 je v plném provozu nově spuštěná logistika sběru "Do 24 hodin". Tuto službu lze bezplatně objednat na tel. č. 597 222 440 za těchto podmínek:

1. Objednatel zpětného odběru elektrozařízení může tuto službu využít ke zpětnému odběru elektrozařízení výhradně kategorie 3 - Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.

2. Elektrozařízení bude vyzvednuto přepravcem následující pracovní den, mezi 9:00 a 17:00 hodinou, po dni objednání jeho odběru Objednatelem a to z adresy uvedené Objednatelem při objednávce odběru.

3. Elektrozařízení musí být pro řádný odběr připraveno tak, aby zásilka splňovala podmínky pro standardní balíkovou přepravu, tzn.:
- a. bude zabalen v kartónové krabici / balíku
- b. max. hmotnost jednoho balíku 50 kg, max. délka balíku 175 cm, max. celkový obvod balíku 300 cm
- c. obrazovky monitorů a jiné křehké produkty budou ochráněny tak, aby se zamezilo jejich rozbití (např. bublinkovou fólií / kartonem přelepeným lepící páskou)
- d. v případě atypických rozměrů nebo hmotnosti elektrozařízení bude odběr řešen individuálně

4. Pracovník přepravce bude oprávněn elektrozařízení nepřevzít, pokud nebude splňovat podmínky uvedené v bodě C) výše.

Před prvním použitím služby je třeba podepsat a odeslat registraci (prohlášení).

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE ZPĚTNÉHO SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ VYPLŇTE A NAFAXUJTE NA FAXOVÉ ČÍSLO 597 222 449 POUZE PŘI PRVNÍM OBJEDNÁNÍ SLUŽBY, PŘI KAŽDÉM DALŠÍM OBJEDNÁNÍ POUŽIJTE JEN TELEFONNÍ ČÍSLO.

Prohlášení najdete na webových stránkách REMA ve formátu .pdf a .doc.

Informace na stránkách REMA
 
designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 Computer-Shop | powered by Quick.Cart
 
   


                                             prodávám na:                                             Odklepnuto.cz - internetová aukce na které můžete jednoduše, rychle a pohodlně prodávat i nakupovat.                    iKup.cz - internetová aukce na které můžete jednoduše, rychle a pohodlně prodávat i nakupovat.                Aukro.cz - internetová aukce na které můžete jednoduše, rychle a pohodlně prodávat i nakupovat.